8

THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ PHỐ CHỊ HÀ, HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI

Diện tích: 80 – Hoàn thành: 5/2019
Phong cách: Hiện đại

THIẾT KẾ – THI CÔNG NỘI THẤT NHÀ PHỐ
THIẾT KẾ 3D
Khách hàng: Chị Hà
Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội
Diện tích: 80m²
Công trình: 1 phòng thờ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh

1. PHÒNG KHÁCH 

2. PHÒNG BẾP

3. PHÒNG NGỦ CON TRAI LỚN

4. PHÒNG NGỦ MASTER

5. PHÒNG NGỦ CON TRAI NHỎ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2_phong khach bep

THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ CHỊ HUYỀN, ECOPARK HƯNG YÊN

Diện tích: 65 – Hoàn thành: 6/2020
Phong cách: Hiện đại

THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ ECOPARK
THIẾT KẾ 3D
Khách hàng: CHỊ HUYỀN
Địa chỉ: Ecopark Hưng Yên
Diện tích: 65m²
Công trình:  1 phòng khách bếp, 2 phòng ngủ, 1 ban công nhỏ, 1 vệ sinh

1. PHÒNG KHÁCH BẾP

2. PHÒNG NGỦ 1

3. PHÒNG NGỦ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

THIẾT KẾ NỘI THẤT QUÁN ĂN – ĐINH GIA QUÁN, HÀ NỘI

Diện tích: 200m² – Hoàn thành:10/2019
Phong cách: Á ĐÔNG

THIẾT KẾ+THI CÔNG NỘI THẤT QUÁN ĂN, ĐINH GIA QUÁN
THIẾT KẾ 3D
Khách hàng: CHÚ TOÀN
Địa chỉ: Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội
Diện tích: 200m²

 


 

 

 

 

 

 

 

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 0
cameraFarRange (float): 1000
cameraFov (float): 45
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 11203.3
cameraTransform (m44f): [{0, 0, -1, -14025.4}, {-1, 0, 0, -6540.23}, {0, 1, 0, 1151.41}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 1199, 1199]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1199, 1199]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
A (half)
B (half)
CESSENTIAL_Direct.A (half)
CESSENTIAL_Direct.B (half)
CESSENTIAL_Direct.G (half)
CESSENTIAL_Direct.R (half)
CESSENTIAL_Indirect.A (half)
CESSENTIAL_Indirect.B (half)
CESSENTIAL_Indirect.G (half)
CESSENTIAL_Indirect.R (half)
CESSENTIAL_Reflect.A (half)
CESSENTIAL_Reflect.B (half)
CESSENTIAL_Reflect.G (half)
CESSENTIAL_Reflect.R (half)
CESSENTIAL_Refract.A (half)
CESSENTIAL_Refract.B (half)
CESSENTIAL_Refract.G (half)
CESSENTIAL_Refract.R (half)
CGeometry_ZDepth.A (half)
CGeometry_ZDepth.B (half)
CGeometry_ZDepth.G (half)
CGeometry_ZDepth.R (half)
CMasking_ID.A (half)
CMasking_ID.B (half)
CMasking_ID.G (half)
CMasking_ID.R (half)
CMasking_WireColor.A (half)
CMasking_WireColor.B (half)
CMasking_WireColor.G (half)
CMasking_WireColor.R (half)
CTexmap.A (half)
CTexmap.B (half)
CTexmap.G (half)
CTexmap.R (half)
G (half)
R (half)

THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ CHÚ KHÁNH, ECOPARK HƯNG YÊN

Diện tích: 75 – Hoàn thành: 5/2019
Phong cách: HIỆN ĐẠI

THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ ECOPARK
THIẾT KẾ 3D
Khách hàng: Chú Khánh
Địa chỉ: ECOPARK, Hưng Yên
Diện tích: 75m²
Công năng: 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh

1. PHÒNG KHÁCH 

2. PHÒNG BẾP

3. PHÒNG NGỦ 1

4. PHÒNG NGỦ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

THIẾT KẾ – THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CÔ LIÊN, ECOPARK HƯNG YÊN

Diện tích: 80m² – Hoàn thành: 8/2020
Phong cách: Hiện đại

THIẾT KẾ + THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ ECOPARK
THIẾT KẾ 3D
Khách hàng: CÔ LIÊN
Địa chỉ: Ecopark Hưng Yên
Diện tích: 80m²
Công trình: 2 phòng ngủ, 1 phòng khách bếp, 1 nhà vệ sinh

1. PHÒNG KHÁCH

2. PHÒNG NGỦ

 

 

 

 

 

 

 

6

THIẾT KẾ NỘI THẤT BIỆT THỰ CHÚ HẢI, PARK RIVER – ECOPARK – HƯNG YÊN

Diện tích: 150m² – Hoàn thành: 12/2018
Phong cách: NEO CLASSIC

THIẾT KẾ NỘI THẤT BIỆT THỰ PARK RIVER, ECOPARK HƯNG YÊN
THIẾT KẾ 3D
Khách hàng: CHÚ HẢI
Địa chỉ: ECOPARK HƯNG YÊN
Diện tích: 167m²
Công năng:  1 phòng khách bếp, phòng ngủ

1. PHÒNG BẾP

2. PHÒNG ĂN

3. PHÒNG NGỦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

THIẾT KẾ NỘI THẤT BIỆT THỰ CHỊ THỦY, KHOÁI CHÂU – HƯNG YÊN

Diện tích: 500m² – Hoàn thành: 5/2020
Phong cách: LUXURY

 

 

 

2_phong khach bep

THIẾT KẾ – THI CÔNG NỘI THẤT NHÀ PHỐ ANH HÀ, HOÀNG MAI – HÀ NỘI

Diện tích: 50m² – Hoàn thành: 2/2020
Phong cách: Hiện đại kết hợp luxury

THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ PHỐ, HOÀNG MAI – HÀ NỘI
THIẾT KẾ 3D
Khách hàng: ANH HÀ
Địa chỉ: Yên Duyên, Hoàng Mai, Hà Nội
Diện tích: 50m²
Công năng: 1 phòng khách bếp, 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ

1.PHÒNG KHÁCH

3. PHÒNG THỜ

2. PHÒNG BẾP

3. PHÒNG NGỦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1_phong khach bep

THIẾT KẾ – THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ CHỊ HUYỀN, ECOPARK HƯNG YÊN

Diện tích: 75 – Hoàn thành: 5/2020
Phong cách: Hiện đại

THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ ECOPARK HƯNG YÊN
THIẾT KẾ 3D
Khách hàng: CHỊ HUYỀN
Địa chỉ: ECOPARK HƯNG YÊN
Diện tích: 75m²
Công năng: 2 phòng ngủ, 1 phòng khách bếp

1. PHÒNG KHÁCH BẾP

2. PHÒNG NGỦ 1 

3. PHÒNG NGỦ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

THIẾT KẾ NỘI THẤT BIỆT THỰ CHỊ CHIÊN, VĂN GIANG – HƯNG YÊN

Diện tích: 70m² – Hoàn thành: 7/2020
Phong cách: Hiện đại gỗ tự nhiên